Avís Legal

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

De conformitat amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de “Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI)”, posem en el seu coneixement la següent informació:

CASABASTIDA SL., (d'ara endavant CASA BASTIDA), és el titular del portal Web casabastida.com, que actua exclusivament com a explotadora, i gestora dels continguts dels portals Web domiciliada en: C/Carrer de Luxemburg, 15, 16, 43120 Poligono Industrial, 43120 Constantí (Tarragona), NIF B43658632, és l'encarregada de l'explotació, gestió i funcionament del portal Web esmentat anteriorment.

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l'adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic info@casabastida.com.

Introducció

El present Avís legal regula l'ús d'aquesta pàgina web. L'accés en la web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris.

Acceptació

La utilització del portal Web atribueix la condició d'usuari, i implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per a CASA BASTIDA en el mateix moment en què l'usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.

Informació Sobre Els vincles “LINKS”

CASA BASTIDA no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari, CASA BASTIDA no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la web de Casabastida.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'ús o mal ús d'un vincle, tant en connectar al portal Web Casabastida.com com en accedir a la informació d'altres webs des del mateix portal Web.

Renúncia i limitació de la responsabilitat

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De manera periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. CASA BASTIDA pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

També s'adverteix que els continguts d'aquesta web tenen la finalitat informativa quant a l'oferta de serveis i tarifes, segons el que es preveu en el present avís legal i en la resta dels textos legals del present portal.

Informació sobre l'exempció de tota responsabilitat derivada d'una fallada tècnica i de contingut

CASA BASTIDA declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa.

Així mateix, CASA BASTIDA no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol un altre tipus.

CASA BASTIDA no garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a la seva disposició estiguin lliure de virus o altres components nocius, sense perjudici que CASA BASTIDA realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'usuari prengués determinades decisions o realitzés accions sobre la base de la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

Propietat intel·lectual i industrial, marques registrades

L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat del CASA BASTIDA.

Està prohibida la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública, i en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut de l'autorització expressa de CASA BASTIDA i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de CASA BASTIDA.

Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per a CASA BASTIDA. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que pugui estar instal·lat.

Excepte autorització expressa de CASA BASTIDA no es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre en la pàgina principal o “home page” de Casabastida.com.

Els signes distintius (marques, noms comercials) de CASA BASTIDA estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de CASA BASTIDA.

  1. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable

De conformitat amb el que s'estableix pel Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de dades i la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades personals i garanties dels drets digitals, l'informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat inclosos en un tractament titularitat de CASABASTIDA, SL., [d'ara endavant CASA BASTIDA], amb domicili social C/Carrer de Luxemburg, 15, 16, 43120 Poligono Industrial, 43120 Constantí (Tarragona), NIF B43658632, és l'encarregada de l'explotació, gestió i funcionament del portal Web esmentat anteriorment.

E-mail info@casabastida.com, amb la finalitat d'atendre les seves consultes i l'enviament d'informació relacionada amb els serveis que ofereix CASA BASTIDA.

S'informa que les dades poden ser utilitzats per a l'enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatiu a activitats i serveis de la nostra empresa o grup empresarial que puguin ser del seu interès. Vostè podrà en qualsevol moment oposar-se a aquesta mena de comunicacions, enviant un correu electrònic a l'adreça info@casabastida.com i indicant en l'assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

Així mateix, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, cancel·lació, oposició, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d'una fotocòpia del D.N.I o document acreditatiu equivalent a la següent adreça: C/Carrer de Luxemburg, 15, 16, 43120 Poligono Industrial, 43120 Constantí (Tarragona), NIF B43658632 o enviant-ho per correu electrònic a info@casabastida.com indicant en l'assumpte “PROTECCIÓ DE DADES“.

Política

CASA BASTIDA està especialment sensibilitzat amb la protecció de les dades dels usuaris dels serveis que accedeixen al lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat s'informa els usuaris de Casabastida.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la web mitjançant la informació addicional, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

Mesures de seguretat

Finalment s'informa que CASA BASTIDA, ha adoptat en el sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments..

Drets dels usuaris

L'interessat de les dades personals podrà exercitar els drets que li assisteixen, d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades i del Llei orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garanties dels drets digitals, i que són:

A.- El dret d'accés, es podrà exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar aquest dret, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

– Enviar un correu electrònic a: info@casabastida.com.

– Comunicació per escrit dirigida a: CASA BASTIDA, C/Carrer de Luxemburg, 15, 16, 43120 Poligono Industrial, 43120 Constantí (Tarragona), NIF B43658632, CASA BASTIDA, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fora en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos.

CASABASTIDA, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

C.- El dret d'oposició podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat vulgui oposar-se al tractament de les seves dades personals tant si les dades es tracten lícitament per interès legítim o consentiment relatiu  a finalitats publicitàries.

D.- El dret de portabilitat podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments han de ser retornats al titular de les dades, o si escau a un tercer (Encarregat de tractament).

E.- El dret de limitació del tractament podrà ser exercitat, prèviament el dret d'oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el dret d'oposició, es limiti el tractament de les dades.

Canvi de normativa

CASABASTIDA, es reserva el dret de modificar la present política a fi d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària en la nostra pàgina web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es consideri atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentari que pogués tenir en referència a la present normativa, no dubti a consultar-ho dirigint la seva comunicació a: info@casabastida.com.

  1. POLÍTICA DE COOKIES

Que són les Cookies?

Les Cookies són arxius que s'instal·len en el lloc web del navegador o els dispositius (telèfons intel·ligents, tablet) de l'usuari durant el seu recorregut per les pàgines del lloc web i serveixen per a emmagatzemar informació sobre la seva visita.

S'utilitzen Cookies per a:

Assegurar que les pàgines web puguin funcionar correctament.

Emmagatzemar les preferències, com l'idioma o la mesura de la lletra.

Conèixer l'experiència de navegacions de l'usuari.

Recopilar informació estadística anònima, com a pàgines ha visitat l'usuari o quant temps ha estat en el lloc web.

L'ús de les Cookies permet optimitzar la navegació, adaptant la informació i els serveis oferts als interessos dels usuaris, per a proporcionar una major experiència sempre que visiti el lloc web.

Tipologia, finalitat i funcionament

Les Cookies en funció de la seva permanència, poden dividir-se en cookies de sessió o permanents. Les primeres expiren quan l'usuari tanca el navegador. Les segones expiren quan es compleix l'objectiu pel qual serveixen o bé quan s'esborren manualment.

A més, en funció del seu objectiu, els Cookies es poden classificar de la següent forma:

Estrictament necessàries (tècniques): són aquelles imprescindibles per al correcte funcionament de la pàgina. Normalment es generen quan l'usuari accedeix al lloc web o inicia sessió en el mateix i s'utilitza per a identificar en el lloc web amb els següents objectius:

Mantenen a l'usuari identificat de manera que, si abandona el lloc web, el navegador o el dispositiu i en un altre moment torna a accedir a la mateixa pàgina, seguirà identificat, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar a identificar.

Comprovar si l'usuari aquest autoritzat per a accedir a certs Serveis o zones del lloc web

De rendiment: S'utilitzen per a millorar l'experiència de navegació i optimitzar el funcionament del lloc web, com, per exemple, emmagatzemar les configuracions de serveis, o emmagatzemar la compra realitzada en un carret de la compra.

De publicitat: Són aquelles que recapten informació sobre els anuncis mostrats als usuaris del lloc web. Poden ser de dos tipus:

Anònimes: Només recopilen informació sobre els espais publicitaris mostrats en el lloc web, amb independència de l'usuari que vaig accedir al lloc web, és a dir, sense identificar-se expressament.

Personalitzades: Recopilen informació personal de l'usuari del lloc web per part d'un tercer, per a la personalització d'aquests espais publicitaris.

De geolocalització: Aquestes cookies s'utilitzen per a esbrinar en quin país o regió es troba l'usuari que accedeix a un servei del lloc web, per a poder oferir continguts o serveis adequats a la seva localització.

Analítiques: Recopilen informació sobre l'experiència de navegació de l'usuari en el lloc web, normalment de manera anònima, encara que a vegades també permeten identificar de manera única i inequívoca a l'usuari per a obtenir informes sobre els interessos dels usuaris en els serveis que ofereix el lloc web.

Cookies utilitzades

Nivell 1: Cookies estrictament necessaris per a la prestació del mateix servei sol·licitat per l'usuari.

Nivell 2: Cookies de rendiment (anònimes) necessàries per al manteniment de continguts i navegació, de les quals tan sols fa falta informar sobre la la seva existència.

Nivell 3: Cookies gestionades per tercers que permeten el seguiment de l'usuari a través d'altres webs que no són del titular d'aquesta web. Normalment es corresponen amb cookies de publicitat o analítiques on s'identifica l'usuari de manera única i evident.

Desactivar l'ús de Cookies

L'usuari podrà en qualsevol moment, deshabilitar l'ús de les cookies mitjançant la configuració del navegador, per exemple:

Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Internet Explorer http://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Apple Safari http://support.apple.com/kb/ph5042

Els informem que CASABASTIDA, en el seu domini Casabastida.com no utilitza cap mena de “cookie”, per al tractament de dades personals, que permetin la identificació de persones físiques concretes.

DOMINI

Nom de la “Cookie”

Expira

Informació i intrusió

Intrusividad

COOKIES PRÒPIES

Casabastida.com

veure legal

Permanent

Control versió dels textos legals

Nivell 3

COOKIES DE TERCERS

Casabastida.com

__utma

2 anys

Mesurament intern Google Analytics

Nivell 3

Casabastida.com

__utmb

30 minuts

Mesurament intern Google Analytics

Nivell 3

Casabastida.com

__utmc

Sessió

Mesurament intern Google Analytics

Nivell 3

Casabastida.com

__utmz

6 mesos

Mesurament intern Google Analytics

Nivell 3

Casabastida.com

__utmz

2 anys

Per a distingir els usuaris

Nivell 3

Casabastida.com

__ga

2 anys

Per a distingir els usuaris

Nivell 3

Casabastida.com

__gib

24 hores

Per a distingir els usuaris

Nivell 3

Casabastida.com

__gat

1 minut

Per a limitar el percentatge de sol·licituds

Nivell 3

Una vegada llegida tota la informació facilitada, avisem a l'usuari que, si prossegueix la seva navegació en el nostre lloc web, sense haver pres les mesures oportunes de personalització dels seus navegadors, per a impedir la instal·lació de les cookies emprades per aquest, en els termes inclosos en l'article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, segons la redacció del mateix donada pel RD 13/2012 de 30 de març, pel qual es transposen directives en matèria de mercats interiors d'electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques, estarà prestant el seu consentiment per a la utilització d'aquests mecanismes.

  1. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Responsable
del tractament

Identificació i contacte del Responsable de Tractament:

CASABASTIDA, SL
C/Carrer de Luxemburg, 15, 16, 43120 Poligono Industrial, 43120 Constantí (Tarragona) tel: 977 52 45 12

Contacte del DPD:

Finalitats del tractament

Descripció del tractament:

Les finalitats que consten identificades en les clàusules de consentiment a peu de pàgina de cada formulari, sent específiques per a la finalitat que es detalla.

Període de conservació:

La previsió legal que obliga a conservar-los per raons fiscals i comptables, i a posar-los a la disposició d'una entitat pública competent. No obstant això, podran conservar-se més temps amb finalitats d'arxiu històric o estadístic, tret que s'exerceixi oposició i/o cancel·lació.

Destinataris

Destinatari de la cessió:

No es preveuen cessions de dades, excepte per previsió legal.

Finalitat de la cessió:

No es preveu cap cessió.

Legitimació de la cessió:

De conformitat a la base jurídica del tractament, en casos d'obligació legal, interès públic o interès legítim i del consentiment de l'interessat.

Moviments internacionals de dades:

No es produeixen.

Transferència internacional:

No es produeixen.

Encarregats de tractament:

Les dades podran ser cedits a proveïdors amb accés a dades, amb els qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d'Encarregat de Tractament.

Drets de les persones interessades

Quins drets té?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre el tractament de les seves dades personals.Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, si escau a sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius particulars, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades, sent aquest un motiu suficient per a cessar el tractament, excepte per motius legítims o per l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

Com pot exercitar-los?

Per a exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l'adreça a dalt assenyalada o enviar un comunicat al correu electrònic info@casabastida.com. Haurà d'especificar quin dret sol·licita li sigui satisfet i, al seu torn, haurà d'acompanyar-ho de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també documento que acrediti la representació i el document identificatiu d'aquest.
Si vol disposar d'un model per a això podrà:
Utilitzar un model oficial de la AGPD:
http://www.agpd.es

Possibilitat de reclamar davant la AEPD:

Així mateix, l'informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets o la manera d'exercir-los podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo pot dirigir-se en l'AEPD: http://www.agpd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid.

FORMULARI DE CONTACTE

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONALS

Responsable:

CASABASTIDA, SL.

Finalitat:

Recollida de les dades per a atendre les seves consultes i l'enviament d'informació periòdica dels nostres productes per mig electrònics sempre que ens autoritzi el seu tractament.

Legitimació:

Consentiment de l'interessat.

Destinataris:

No es preveuen cessions de dades, excepte per previsió legal.

Drets:

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s'identifiquen en la +info addicional RGPDUE

Informació addicional:

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: Casabastida.com